Heaven or Hell?, Thursday, December 09, 2004

Started at: 09.12.2004 17:25:51 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 09.12.2004 20:55:51 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:16:13, team 80 - Taras Bereznyak (111), problem A
Last submission: 3:29:18, team C0 - Ilya Shujskiy (142), problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G =TimeRank
70Pavel Stupnikov (145)++++.++1466941
31Sergey Bankevich (211)++++.+.53032
34Nikolay Vyahhi (343).++++1.41333
78Anton Bankevich (111)+2++.+.44184
45Viktor Malkov (142)+6+1+.+.44295
80Taras Bereznyak (111)+4++..+.46106
A6Leonid Chistov (143).+2+..+1.33097
92Ivan Kobzarev (141).+2+..+1.33728
76Alexander Artemov (141).++..+1.33739
A3Mikhail Khurgin (142)++..+.341010
C8Dmitry Zhelezov (115 Phys).++6..+.359411
C0Ilya Shujskiy (142).+1+...216012
71Oleg Vazhnev (145)+1+...223113
97Ilya Netsvetaev (143)..+..+1.226514
04Vladislav Kudinov (444).+1+...226715
C6Nikolay Kulakov (213)..+...15716
C3Sergey Glazyrin (323).+..17117
83Dmitry Gavrilov (151)....+.111818
 Submits2224259122237151  
 Accepted414174 13153  
   
 Frozen       0  

List of all contests

Auto-refresh