American Semifinals, Monday, November 15, 2004

Started at: 15.11.2004 17:32:27 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 15.11.2004 22:32:27 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:55:37, team 03 - Volkov, Antipov, Kazmenko, problem E
Last submission: 4:56:11, team 04 - Posov, Myasnikov, Kudinov, problem J
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
03Volkov, Antipov, Kazmenko+++.+6+++1.78561
04Posov, Myasnikov, Kudinov+3.+..+1+2+54682
02Nikolay Vyahhi+2.+...++2+55393
10Kasatkin, Kachkovsky, Veniaminov+.+..+2+1+.58674
08Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov+6.+1...+3.+.45315
51Vyacheslav Filippov (245)+5.+...+1.+.47166
39Ivan Soloduha (212)+2.+1....+.33437
72Maria Savyolova (241).........008
 Submits2519 1321998692  
 Accepted717 1 647 33  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh