Free Style, Thursday, November 04, 2004

Started at: 04.11.2004 17:29:00 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 04.11.2004 20:59:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:07:12, team 71 - Oleg Vazhnev (145), problem B
Last submission: 3:29:40, team 76 - Alexander Artemov (141), problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
28Kopeliovich, Petrov.+++1+2++.63291
C3Sergey Glazyrin (323).+.++1+1.41962
C6Nikolay Kulakov (213).+.+1+.+.43313
B7Andrey Zaretsky (110 App).+.+1+3.+..43954
71Oleg Vazhnev (145).+2..+3++..45835
98Dmitry Pavlenko (142).++..+1..31826
44Nikolay Zhukov (144).+1..+..2517
92Ivan Kobzarev (141).+1....+.21108
A2Alexey Hohlov (111 App)...+..+1..21959
A6Leonid Chistov (143).+...+..221910
A3Mikhail Khurgin (142).+.+...227511
93Ksenia Kuznetsova (113).....+..14112
83Dmitry Gavrilov (151)......+2..111013
76Alexander Artemov (141).....+..111314
84Sergey Golovin (132)......+4..126115
85Alexander Gorohov (142)......0016
 Submits 1712162473019116  
 Accepted 10 752141 39  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh