Most Important, Thursday, October 14, 2004

Started at: 14.10.2004 16:32:35 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 14.10.2004 21:32:35 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:49:50, team 06 - Ivan Kazmenko, problem I
Last submission: 4:59:16, team 01 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
02Vasilev, Vyahhi.+4++3+1.+1+169251
01Bankevich, Valtman, Leonov.+4+1++2.++6611392
06Ivan Kazmenko++.+.+1+56043
09Podkolzin, Zinchenko.+.+1..+134224
20Levchenko, Malkov, Gubanenkov.+....+121305
03Antipov, Volkov, Soloduha.++..21526
07Vyacheslav Filippov.+1.....+222837
21Belov, Goncharov, Zhukov.+......1198
08Vasiliy Stolbov.+5......12299
 Submits123128173372397  
 Accepted 92242 3628  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh