Kill 'em All Again!, Thursday, October 07, 2004

Started at: 07.10.2004 16:35:35 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 07.10.2004 21:35:35 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:47:29, team 21 - Belov, Goncharov, problem B
Last submission: 4:59:49, team 01 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem I
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov+2+2+2+5.+++1712391
20Levchenko, Malkov, Gubanenkov.+4...+.+34672
03Antipov, Volkov+1+3....+235223
07Alyutov, Filippov, Gravin.+1+3....+.37494
09Oleg Shpynov......++1.23685
04Kudinov, Posov, Myasnikov...+3..+8.25356
21Belov, Goncharov.+6....+2.25607
13Dubchuk, Chemodanov......+1.11698
 Submits522710 9223987  
 Accepted2522 228 23  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh