Kill 'em All!, Monday, October 04, 2004

Started at: 04.10.2004 17:16:07 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 04.10.2004 22:16:07 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:40:22, team 46 - Ivan Kazmenko (513), problem B
Last submission: 4:59:28, team 31 - Sergey Bankevich (211), problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
46Ivan Kazmenko (513)+2+2.+1...+.48021
35Kirill Smirnov (342)+2.....+2.22592
28Sergey Kopeliovich (PhML 30, 10-1)+2....+1.24533
34Nikolay Vyahhi (323).+....+1.24824
37Dmitriy Antipov (213).+8.....+15.29135
55Dmitriy Zinchenko (221)......+.1816
21Nikolay Zhukov (144)......+.11037
02Anton Vasilev (3-E)....+1.11198
27Yuri Petrov (PhML 30, 9-1).+3....11709
56Maxim Podkolzin (245)....+2..121810
01Vitaliy Valtman (213)+4.....124911
58Nikolay Veniaminov (215 Phys)......+4.128312
09Oleg Shpynov (245)......+4.133813
54Alexandr Kavalenkov (211)...+7....136514
20Vitaliy Levchenko (115 Phys).........0015
31Sergey Bankevich (211)......0015
33Gleb Leonov (213).......0015
38Yuriy Volkov (213).....0015
39Ivan Soloduha (212).......0015
45Viktor Malkov (142)......0015
50Nikolay Gravin (213)........0015
59Viktor Kasatkin (215 Phys)........0015
60Ilya Kachkovskiy (215 Phys).......0015
71Oleg Vazhnev (145).........0015
 Submits51741210 1201541323  
 Accepted3232  29 21  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh