Many Years Ago (NEERC 2000), Thursday, September, 30, 2004

Started at: 30.09.2004 16:33:41 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 30.09.2004 21:33:41 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:26, team 25 - Belov, Chihachev, problem E
Last submission: 4:59:49, team 09 - Podkolzin, Shpynov, problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov++1.+2+3+3++711761
06Kazmenko, Fironov, Medvedev++..++2++169902
03Antipov, Volkov+1+..+++56233
20Levchenko, Malkov+1+2..+.+1+157754
25Belov, Chihachev+5+1..+.++1511515
10Kachkovsky, Veniaminov++...++146486
09Podkolzin, Shpynov++4....+135237
04Kudinov, Posov+9+1..+...36918
02Nikolay Vyahhi++.....+32311459
21Zhukov, Belov, Goncharov.+....+.235910
 Submits2519 31117945129  
 Accepted910 1627843  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh