Technische Universitaet Darmstadt Championship 2005 & its Training Session, Thursday, October 20, 2005

Started at: 20.10.2005 16:35:39 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 20.10.2005 21:35:39 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:46:27, team 25 - Pavel Stupnikov (245), problem H
Last submission: 4:59:07, team 23 - Aleksander Artemov, problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J K L M N =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov++2+++++8+++2.+++1316111
03Vyahhi, Kazmenko+3++++++5+2+1..+++1217642
25Pavel Stupnikov (245)+1+++++.+9+2..+1++1114473
28(PhML 30) Yury Petrov++1++1++3.+1+14.++1+11115614
20Malkov, Zhelezov, Levchenko++1++++1..+2.+1+1+1011935
12Bankevich, Shmakov, Demenkov++++1+2+4+3...++3+1013496
56Podkolzin, Gravin, Filippov+1++++1+.+4..++3+1013607
22Kapulkin, Dyubkov, Shevchenko+1+++...+.+1++87308
18Bereznyak, Chistov, Hurgin++7+++......+1+1+811659
13Dubchuk, Chemodanov+++++1......++1+18124210
144Larchik, Levin, Chirkov+2+2++.......+1++7103811
23Aleksander Artemov+1.+++6.....++1+7108512
74Chirkov, Manujlov+1++.......+1++1671613
08Vasilev, Schiptsov+2+........+2+1+595014
24(L8 SBor) Ivan Bulychev+.........+++3453915
73Roman Belov (241).........+3....130116
 Submits27351715201619203715 232721292  
 Accepted151114131073472 151515131  
   
 Frozen              0  

List of all contests

Auto-refresh