Spring Start-up Training Session, Thursday, February 26, 2004

Started at: 26.02.2004 17:16:02 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 26.02.2004 20:46:02 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:20:33, team 79 - Shpynov, Podkolzin, problem D
Last submission: 3:29:54, team 15 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G =TimeRank
96Kasatkin, Kachkovsky+.++...33011
11Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov+.+...21642
07Filippov, Alyutov, Gravin+2..+..23133
68Evtifeeva, Shiryaev, Nazarov+2.+2....23174
15Bankevich, Valtman, Leonov.+3+1...23625
79Shpynov, Podkolzin..+3+1...24686
14Volkov, Antipov+.....1957
92Dubchuk, Plotnikov, Absalyamov.+...11368
71Kirill Smirnov..+6...13029
74Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov......0010
94Rudakov, Krasko.......0010
 Submits24 3310 6 73  
 Accepted5 56   16  
   
 Frozen       0  

List of all contests

Auto-refresh