Need For Speed (NEERC 1998), Monday, April 19, 2004

Started at: 19.04.2004 15:44:12 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 19.04.2004 20:44:12 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:22, team 11 - Alexander Kavalenkov, problem E
Last submission: 4:59:55, team 73 - Zinchenko, Podkolzin, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
92Absalyamov, Dubchuk, Chemodanov+..+.+++57281
15Bankevich, Valtman, Leonov+.+3+.+1+458222
96Kasatkin, Kachkovsky, Veniaminov+1.++1.+.46363
71Smirnov, Vyahhi+..+..+1+547874
73Zinchenko, Podkolzin+1..+2..+235315
03Vasiliy Stolbov+3..+2...+37836
86Bobkova, Plotnikov, Ushakov+..+1...22087
11Alexander Kavalenkov..+.+.24528
74Kazakova, Chernyatchik+......12179
07Nikolay Gravin...+7....125910
99Sukhomlinov, Matskovsky...+5....126411
 Submits20 53722141797  
 Accepted8 19225431  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh