Tasks from SPb SU QF 2001 Selection Contest, Monday, March 15, 2004

Started at: 15.03.2004 15:49:17 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 15.03.2004 20:49:17 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:41:58, team 71 - Smirnov, Vyahhi, Ferens-Sorotsky, problem G
Last submission: 4:59:44, team 86 - Plotnikov, Nazarov, Ushakov, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
15Bankevich, Valtman, Leonov..+6+3+++1+2611821
71Smirnov, Vyahhi, Ferens-Sorotsky..+6++++4510102
11Kavalenkov, Schiptsov, Vasilev..+5++++5.511133
07Filippov, Alyutov, Gravin.+1+++.43644
79Shpynov, Podkolzin, Zinchenko..+2++1+3.47015
14Antipov, Volkov..+14+++3.48966
86Plotnikov, Nazarov, Ushakov..+1++1..33057
96Veniaminov, Kasatkin, Kachkovsky...+.+.22308
92Dubchuk, Absalyamov, Chemodanov.....+1..1539
74Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov....+2..111710
 Submits 148267152115133  
 Accepted  667105135  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh