Tasks from III St. Petersburg State University Open Programming Contest (Sunday, October 06, 2002)

Started at: 12.04.2004 15:40:53 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 12.04.2004 20:40:53 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:59:29, team 11 - Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov, problem A
Last submission: 4:59:43, team 86 - Bobkova, Plotnikov, Ushakov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
16Fironov, Kazmenko+1+4.+++.+.66501
07Filippov, Alyutov, Gravin++1.+1+8+...+610302
14Volkov, Antipov+4+3.++6+...+610633
15Bankevich, Valtman, Leonov.+2.++4+..+22511034
92Absalyamov, Dubchuk, Chemodanov+..++3+..42965
11Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov+5..+.++...47576
79Podkolzin, Shpynov, Zinchenko+2.++..+848597
71Smirnov, Vyahhi+..+1.+1236128
86Bobkova, Plotnikov, Ushakov..++...2969
96Kasatkin, Kachkovsky..+.+..229710
72Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov...+.+3...242411
03Vasiliy Stolbov.........0012
99A. Matskovsky........0012
 Submits2317 1732288163940220  
 Accepted65 105111 3344  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh