Things Get So Hard, Thursday, April 08, 2004

Started at: 08.04.2004 17:24:32 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 08.04.2004 20:54:32 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:24:48, team 45 - A. Kavalenkov, problem B
Last submission: 3:29:57, team 46 - Ilya Kachkovsky, problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E =TimeRank
37Vitaly Valtman+1+3.+1+1448391
73Maxim Podkolzin++5.+434812
16Ivan Kazmenko.+.+3+135063
96Viktor Kasatkin+.+1.22624
66Vyacheslav Filippov+2..+23445
78Nikolay Vyahhi+8..+23496
34Sergey Bankevich+3..11067
72Anastasiya Kazakova....+11318
74Roman Chernyatchik...+11949
45A. Kavalenkov.+1..122410
07Maxim Alyutov.+5...124211
71Kirill Smirnov.+7..124312
14Dmitry Antipov.+16..148213
40Nikolay Gravin....0014
43Dmitry Zinchenko...0014
44A. A. Ivanov....0014
46Ilya Kachkovsky...0014
50Gleb Leonov....0014
67Vladislav Shchiptsov...0014
75Dmitry Krasilschikov.....0014
76Ivan Solodukha....0014
85Yuri Volkov...0014
 Submits1983 2363188  
 Accepted310 3723  
   
 Frozen     0  

List of all contests

Auto-refresh