Tasks from 2nd SPb SU Championship, Monday, March 01, 2004

Started at: 01.03.2004 15:48:57 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 01.03.2004 20:48:57 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:45:51, team 09 - Vyahhi, Ferens-Sorotsky, problem H
Last submission: 4:59:59, team 15 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
16Ivan Kazmenko+1++1++.+69881
09Vyahhi, Ferens-Sorotsky++++..+358922
15Bankevich, Valtman, Leonov+.+2++7+459673
07Filippov, Alyutov, Gravin.+.+1++2+659714
11Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov.++4++...46325
79Shpynov, Podkolzin, Zinchenko.+1.+1+33726
14Yuri Volkov.+.+1+8.35307
86Plotnikov, Ushakov.+1.++3..35398
92Dubchuk, Chemodanov..+2+...22279
74Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov..+2+1...245110
96Viktor Kasatkin...+10+1..272511
94Rudakov, Krasko...+...112212
56Maria Savyolova........0013
 Submits191283625162825169  
 Accepted183111222241  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh