XVII St. Petersburg State University Championship, Sunday, April 15, 2007

Started at: 15.04.2007 11:32:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 15.04.2007 16:32:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:34, team 07 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem H
Last submission: 4:59:54, team 12 - Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
12Davydov, Kopeliovich, Petrov.+2
2:08
+
0:12
+
0:48
+1
0:38
+4
2:19
+
0:22
.65291
05Gladkikh, Sidorov, Smirnov+4
4:05
+1
0:40
+
1:10
+1
0:23
.+6
3:16
.+1
1:15
.69122
07Bankevich, Valtman, Leonov.+
1:12
+1
1:28
+8
2:08
.+5
2:47
+15
4:58
+
1:47
.614413
09Kazmenko.+
1:45
+
0:47
+2
1:21
.+2
2:34
.+
3:31
.56814
11Bankevich, Levin, Shmakov..+
0:57
+1
1:41
+1
0:44
.+
1:26
43305
01Antipov, Vyahhi, Gravin..+
0:21
+
1:37
+5
3:34
..+3
3:04
.46786
02Kudinov, Myasnikov, Chashnikov..+1
0:36
+1
0:59
.+2
4:47
.+1
3:28
.46917
03Belov, Stupnikov, Chikhachev.+
1:52
+
1:21
+5
2:43
.+4
3:17
..47348
04Katyshev, Kachmar, Konstantinov..+1
3:22
+
0:59
+5
3:02
..+16
4:57
.411829
10Bulychev, Lyashenko, Schitinin..+
0:47
+
1:19
...212610
13Volkov, Mechtaev, Ulitin..+1
1:45
+
2:19
.....226511
06Golovnya, Dyugurov, Mishenin.+2
4:07
+5
2:54
......256112
08Batyukov, Kim..+1
1:21
.....110113
 Submits391721225686519401288  
 Accepted1112138 618 50  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh