X SPb SU Championship, Sunday, December 12, 2004

Started at: 12.12.2004 13:36:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 12.12.2004 18:36:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:54:50, team 21 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem E
Last submission: 4:59:58, team 10 - Alyutov, Gravin, Filippov, problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
12Kudinov, Savelova, Chashnikov+2
3:13
..+
0:13
+
1:44
+
0:44
..+
1:22
54781
07Zykova, Stupnikov, Chihachev..+
0:15
+
3:17
+
1:39
+
0:50
.+
2:33
55162
18Belov, Vyahhi, Malkov+2
3:58
..+
0:10
+
2:11
+
1:05
..+4
2:39
57243
13Bereznyak, Hurgin, Chistov+1
3:16
..+
0:21
+2
4:29
.+
2:19
..+
1:19
57674
21Bankevich, Valtman, Leonov..+7
4:30
+
0:06
+
4:54
+4
1:51
+
1:37
.510005
22Kopeliovich, Petrov...+1
0:14
+1
1:24
+3
4:50
..+
3:04
46736
10Alyutov, Gravin, Filippov..+
0:19
+
1:38
+
1:11
...31897
09Antipov, Volkov, Kazmenko+2
3:28
.+
0:12
...+
0:58
33208
16Belov, Goncharov, Zhukov..+
0:15
+
2:43
....+
4:12
34319
04Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov..+
0:30
....+3
1:50
220010
08Medvedev, Myasnikov, Posov..+
0:17
...+
3:09
220711
06Dubashinskiy, Egorov, Fedorov.+
0:30
....+1
2:51
222112
14Bankevich, Shujskij, Zhelezov...+
0:21
..+
3:22
..222413
19Veniaminov, Kasatkin, Kachkovskiy..+
0:18
.....+
3:32
223014
23Gurevich, Pavlenko, Fedorchenko...+
1:08
....+
4:11
231915
15Smirnov+8
2:20
..+1
0:28
.....234816
11Vasilev, Zaretskiy, Orehov..+
0:19
....11917
17Artemov, Kobzarev, Nikitin...+
0:34
......13418
05Vazhnev, Glazyrin..+
0:37
.....13719
20Volfson, Plotnikov, Ushakov...+3
1:16
.....113620
01Alexandrov, Toritsyn, Shahov.......0021
03Andreev, Popov, Rystsov........0021
 Submits551414312531208237237  
 Accepted5 120837  1256  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh